INFOGRAFIKA: Prvá pomoc (3): Dusenie

Správne podanie prvej pomoci pri dusení si vyžaduje presný postup, preto Vám Pravda prináša infografiku z názorným a odborným postupom záchrany dusiaceho sa človeka.


Vložte si túto infografiku do vašej stránky: